Przewodnik dla wystawcy – terminologia

Domowa Hodowla Uncanny Rottweiler > Nowości > Artykuły > Wystawy > Przewodnik dla wystawcy – terminologia

Klasy

Psy i suki mogą być zgłaszane do następujących klas:

1) klasa młodszych szczeniąt – wiek od 4 do 6 miesięcy*;

2) klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy;

3) klasa młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy;

4) klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy;

5) klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy;

6) klasa użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości (dla ras podlegających próbom pracy);

7) klasa championów – dla psów/suk posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI – nie dotyczy championatów młodzieżowych (kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę);

8) klasa weteranów – dla psów / suk, które ukończyły osiem lat.

* plus 1 dzień. Przykładowo: pies urodzony 20 lutego może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 20 sierpnia. Zależność ta dotyczy to wszystkich klas wystawowych.

Oceny

Na wystawie pies zostanie poddany ocenie i – w zależności od klasy do której został zgłoszony – otrzyma jedną z poniższych not:

Oceny szczeniąt w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt.

OCENA W JĘZYKU POLSKIM OCENA W JĘZYKU ANGIELSKIM OCENA W JĘZYKU NIEMIECKIM
WO (wybitnie obiecująca) VP (very promising) VV (vielversprechend)
OB (obiecująca) P (promising) VSP (versprechend)
MO – mało obiecująca QP (quite promising) WV (wenig versprechend)
NDO (nie do oceny) Cannot be judged oB (ohne Bewertung)
DYSKW. (dyskwalifikacja) Disqualified disq. (disqualifiziert)

 

Oceny psów w klasach: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów, weteranów

OCENA W JĘZYKU POLSKIM OCENA W JĘZYKU ANGIELSKIM OCENA W JĘZYKU NIEMIECKIM
DOSK (doskonała) EX (excellent) V (vorzüglich)
BDB (bardzo dobra) VG (very good) SG (sehr gut)
D (dobra) G (good) G (gut)
DOST (dostateczna) S (sufficient) GGD (genügend)
NDO (nie do oceny) Cannot be judged oB (ohne Bewertung)
DYSKW. (dyskwalifikacja) Disqualified disq. (disqualifiziert)

 

Możemy też spotkać się z następującymi oznaczeniami:

wycofany withdrawn ZGZ (zurückgezogen)
nieobecny not attended NE (nicht erschienen)

 

Tytuły

Jeśli wystawiany pies dostanie ocenę doskonałą (wybitnie obiecującą dla szczeniąt) ma szansę na otrzymanie jednego z wielu tytułów, zarówno w krajowych i zagranicznych.

CWC / CAC – wniosek na championa kraju (przyznawany według uznania sędziego, po jednym na klasę (osobno dla każdej płci): pośrednią, otwartą, championów i użytkowych);

CACIB – wniosek na Championa Międzynarodowego (Interchampiona) jest wybierany ze zwycięzców klas: pośredniej, otwartej, championów i użytkowej;

res. CACIB – rezerwowy wniosek na championa kraju, który może być przekształcony na CACIB jeżeli w momencie wystawy pies, który otrzymał CACIB był już Interchampionem. Wybierany z porównania zwycięzców klas oraz psa z drugiej lokaty w klasie, z której pies otrzymał CACIB;

Zw.Mł. (JCAC) – zwycięzca młodzieży i wniosek na młodzieżowego championa kraju (po jednym dla suk i psów);

NJ – Najlepszy Junior (wybierany ze zwycięzców młodzieży);

NB – najlepsze baby w rasie;

NSz – najlepsze szczenię w rasie;

NDP – najlepszy dorosły pies w rasie;

NDS – najlepsza dorosła suka w rasie;

NW – najlepszy weteran w rasie;

ZwW – zwycięzca weteran (wniosek na championat weteranów);

BOB (Best of Breed) – zwycięzca rasy (wybierany z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej, championów i użytkowej);

BOS (Best Opposite Sex) – najlepsy przedstawiciel płci przeciwnej;

BOG (Best of Group) – zwycięzca grupy;

BOG Junior – młodzieżowy zwycięzca grupy;

BIS (Best in Show) – zwycięzca wystawy;

BIS Baby – najlepsze baby wystawy;

BIS Puppy – najlepsze szczenię wystawy;

BIS Junior – najlepszy junior wystawy;

BIS Weteran – najlepszy weteran wystawy;

BISS Baby – najlepsze baby wystawy klubowej;

BISS Puppy – najlepsze szczenię wystawy klubowej;

BISS Junior – najlepszy junior wystawy klubowej;

BISS Weteran – najlepszy weteran wystawy klubowej;

BISS – zwycięzca wystawy klubowej.